Son Yazılar

Post Top Ad

Your Ad Spot

27 Aralık 2016 Salı

Kitle Yönetimi--->>REKLAM VE PROPAGANDAKitle Yönetim

REKLAM VE PROPAGANDA: 

1930’lardan beri ABD kitlelerin zihnini kendi amaçları doğrultusunda etkilemek ve yönlendirmek üzere ciddi yatırımlar ve çalışmalar yapmaktadır.

Sigmund Freud’un bilinçdışı bağlamında, insan davranışlarına özgü keşiflerini kitle hipnozu bilgisine dönüştüren yeğeni Edward Bernays kitle hipnozunun kurumsal başlatıcısı olup ABD’nin bir devlet politikası olarak "propaganda yahut halkla ilişkiler" adı altında kitle hipnozuyla zihin kontrolünü sistematize etmesinin de öncülerindendir. Modern propagandanın öncüsü olarak anılan, kitle psikolojisi ve ikna yöntemlerini kurumlar ve siyasal organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmış halkla ilişkiler uzmanı Edward Bernays, bir istek ve arzuyu ihtiyaca çevirmek amacıyla kişinin benliğiyle ilgili algısını hedef almak için tasarlanmış tüketim kültürünün mucidi olarak kabul edilir. Burada öncelikli amaç bazı ürünleri insanların ihtiyacı haline getirmekti, mesela sigara gibi. Ama Bernays 1928 yılında yayımlanan "Propaganda" isimli kitabında, "propaganda hükümetin görünmeyen yürütme organıdır" demişti. Bu çok açık bir şekilde modern polis devletlerinde ve sözde terörle mücadele kapsamında giderek artan vatandaşların birbirlerini ispiyonlaması vakalarında görülebilir. Medyanın artan gücüyle birlikte hükümetler, medyayı bir propaganda/ zihinleri kontrol etme aracı olarak kullanmaya başladılar.
Medya kitle hipnozuyla zihinleri manipüle etmenin en önemli sistemidir bugün. Şimdi görsel medya, yazılı medya, sosyal medyada, sinema sektörü ve kablolu TV kanallarının hepsi aynı anda farklı kaynaklardan geldiği için gerçeğin sesi olduğu düşünülen bütüncül bir mesajı izleyiciye aktarmak için sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Hipnoz bilimi açısından ifade edecek olursak ’mesaj’dan anlaşılması gereken ’telkin’dir. Birisi o ana ’mesajı’ okumaya alıştığında, o mesajın aslında her yerde olduğunun farkına varacak ve ciddi bir olasılıkla ister istemez belirli bir süre içerisinde bu, kabule dönüşebilecektir. Burada subliminal mesajlardan bahsetmiyoruz bile.

Sayfalar

Post Top Ad

Your Ad Spot

Sayfalar